Föreningen Ekhagen
| HEM | FÖRELÄSNINGAR | ATT LÄSA | OM MIG | KONTAKT | BLOGG |

Om mig

Gunilla Zimmermann, född 1941

Gunilla Zimmermann

Tjänstgjort som lärare på grundskolan i Västerås i svenska, tyska och svenska som andraspråk sedan HT 1960. Har dessutom undervisat i distanskurs i tyska vid Uppsala universitet samt vid vuxenundervisning i olika studieförbund. Ämnesansvarig i svenska och svenska som andraspråk vid Nybyggeskolan fr o m 1985. Kulturansvarig och lärarbibliotekarie. Sedan HT 1998 tjänst vid Invandrarenheten (numera Centrum för tvåspråkighet) som lärare i svenska som andraspråk för nyanlända invandrarungdomar i gymnasieåldern (IVIK). Sedan VT 2002 ansvarig för förberedelseklass för högstadieelever i Nybyggeskolan. Har organiserat och startat verksamheten och ansvarat för undervisningen både när det gäller IVIK och förberedelseklassen. Varit handledare för lärarkandidater. Numera aktiv och engagerad pensionär.

 

Filosofie ämbetsexamen 1970 vilket innebär dubbel behörighet, d v s behörighet att undervisa både på högstadiet och i gymnasiet.

Lärarhögskolan i Uppsala 1971.

Akademisk utbildning:

Ämnen i grundexamen

 • Litteraturhistoria med poetik, 2 betyg 40 poäng
 • Pedagogik, 1 betyg 20 poäng
 • Tyska, 2 betyg 40 poäng
 • Nordiska språk, 1 betyg 20 poäng

Akademiska betyg/poäng efter grundexamen:

 • Tyska, 3 betyg 20 poäng
 • Tyska påbörjad forskarutbildning, 35 poäng
 • Konsthistoria, 2 betyg 40 poäng
 • Populärlitteratur, 5 poäng
 • Ungdomslitteratur, 5 poäng
 • Folkrörelserna i samhällsutvecklingen, 20 poäng
 • Tysk populärlitteratur, 5 poäng
 • Aktivt klassföreståndarskap, 1 poäng
 • Interkulturelle Erziehung, 1 poäng
 • D-uppsats i tyska, 10 poäng
 • Studier i svenska för invandrarundervisning, (sammanlagt 105 poäng):
  • Mitt i mångfalden, 5 poäng
  • Med andra ord, 5 poäng
  • Grundkurs i svenska för invandrarundervisning, A 20 poäng
  • Fortsättningskurs, B 20 poäng
  • Påbyggnadskurs, C 20 poäng
  • Forskningsorienterande kurs i tvåspråkighet, D 35 poäng: (Fem 5-poängskurser: Tvåspråkighet – en forskningsmetodisk översikt, Tvåspråkighet i inlärningsperspektiv, Språkteori i tvärspråkligt perspektiv, Social Perspectives on Bilingualism, Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv samt uppsats, 10 poäng)
 • Statistik, 5 poäng
  Summa akademiska poäng: 372 poäng

Till detta kommer ett stort antal en- och tvådagarskurser inom ämnesområdena svenska, tyska och andraspråksinlärning samt pedagogik och metodik.

Övrigt
Studiecirkelledare i många olika ämnesområden, god kännedom om folkbildning och vuxenundervisning.
Föreläsare vid cirkelledarutbildning, tvåspråkighetskonferenser och diverse annan utbildning
Författat artiklar i pedagogiska och språkliga frågor i diverse tidskrifter
Dessutom yrkeserfarenhet som reseledare (egen företagare), busschaufför, tolk och översättare vid sidan av lärararbetet samt författande av en mängd studiematerial och studieplaner, t ex ett omfattande material om skoldemokrati samt två böcker, en om Berlin och en om Astrid Lindgren.


Ändrad senast: 2008-06-13